Sylwetki konstruktorów cz. 1

Piotr Wilniewczyc i Jan Skrzypiński

Piotr Wilniewczyc i Jan Skrzypiński to genialny duet inżynierów konstruktorów, którzy odpowiadają m.in. za budowę polskiego legendarnego VIS-a. Wybuch II Wojny Światowej niestety skutecznie pokrzyżował ich plany w opracowaniu innych broni, jednak dzięki skonstruowaniu VIS-a już na zawsze będą zaliczani do jednych z najwybitniejszych polskich inżynierów.

Piotr Wilniewczyc urodził się w 1887 roku na Syberii jako syn zesłańca. Maturę zdał w 1905 roku w Wilnie i rozpoczął studia na Wydziale Matematyczno-Fizycznym Uniwersytetu w Petersburgu. Naukę kontynuował w Petersburskim Instytucie Technologicznym, który ukończył w 1914 roku. Rok później został absolwentem Michajłowskiej Akademii Artyleryjskiej w Petersburgu. W 1921 roku Wilniewczyc osiadł w Polsce i podjął pracę na stanowisku kierownika laboratorium mechanicznego badania prochu w Boryszewskiej Fabryce Prochu pod Sochaczewem. W 1928 roku zaczął pracę w Państwowych Wytwórniach Uzbrojenia w Warszawie i zajął się konstruowaniem broni. Okupację spędził w Warszawie i pod pseudonimem „Wrett” podjął współpracę z Armią Krajową projektując dla niej m.in. tłumiki do pistoletów. Po wojnie wrócił do Warszawy, od 1948 roku pracował jako wykładowca na Politechnice Łódzkiej, a w 1950 roku przeniósł się na Politechnikę Warszawską. Od 1953 roku prowadził wykłady na Politechnice Poznańskiej. W 1957 roku skonstruował pistolet samopowtarzalny WiR, a w 1960 roku pistolet maszynowy PM-63 RAK. Był autorem wielu prac i publikacji badawczych. Zmarł w Warszawie 23 grudnia 1960 roku i został pochowany na Cmentarzu Powązkowskim.

Jan Skrzypiński urodził się w 1891 roku pod Radzyminem. Studiował na wydziale mechanicznym Instytutu Politechnicznego w Kijowie. Studia ukończył w 1917 roku i podjął pracę jako kierownik warsztatów samochodowych w Tarnopolu. Do Polski powrócił po wojnie polsko-bolszewickiej i znalazł zatrudnienie w warszawskiej Fabryce Karabinów jako naczelny inżynier. W 1932 roku został naczelnym dyrektorem fabryki i wtedy także podjął współpracę z Piotrem Wilniewczycem. W 1938 roku duet inżynierów opatentował pistolet maszynowy MORS o kalibrze 9mm, z 25-nabojowym magazynkiem. Do wybuchu wojny zdołano wyprodukować jedynie partię próbną tego pistoletu, ok. 50 sztuk. Produkcja była ściśle tajna. Dokumentacja techniczna tej broni, jak i również wszystkie prototypy, zaginęły w czasie wojny i nigdy nie zdołano ich odnaleźć. Obecnie w polskich muzeach można podziwiać jedynie dwa (niekompletne) egzemplarze tego pistoletu. W czasie okupacji Jan Skrzypiński był inwigilowany i represjonowany przez Niemców. Odmówił także wszelkiej współpracy z okupantem. Zmarł 7 grudnia 1939 roku i został pochowany na Cmentarzu Powązkowskim.

Udostępnij ten artykuł

Close Menu
×

Koszyk